Kierownik Przychodni

5 300,00 zł

kupię


kierownik przychodni Opole, kierownik Opole, specjalista Opole

  • odpowiedzialność za organizację pracy
  • planowanie, kontrola, nadzór oraz realizacja budżetu kosztów  (niemedyczne i medyczne)
  • zarządzanie podległym zespołem (personel medyczny i niemedyczny) w tym rekrutacja, motywowanie, rozwój
  • planowanie i nadzór nad strukturą i wyposażeniem
  • odpowiedzialność za jakość świadczeń (medycznych i serwisowych) oferowanych klientom
  • wdrażanie i monitorowanie standardów i procedur
  • rozpatrywanie reklamacji pacjentów
  • sporządzanie raportów i analiz z działalności podległego obszaru biznesu
  • nadzór nad jakością oferowanych świadczeń (medyczną i serwisową)
  • realizacja strategii rozwoju na lokalnym rynku świadczeń zdrowotnych we współpracy z innymi Kierownikami Centrów


Ważne do: 2020.03.05, wyświetleń: 175

nr ogłoszenia: 1939